Dr n. med. Dariusz Pituch

Dr n. med. Dariusz Pituch

Biografia

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie. Od dwudziestu lat praktykuje w zakresie chirurgii ogólnej i twarzowo-szczękowej, a od blisko piętnastu zajmuje się implantologią. Doktor Dariusz Pituch jest autorem licznych artykułów, wykładów, kursów oraz szkoleń z zakresu implantologii, a także jako wybitny autorytet, prowadzi „Implant Program” w Zimmer-Institute w Szwajcarii. Jako jeden z pierwszych i nielicznych w Polsce lekarzy otrzymał znaczący tytuł „Diplomate” ICOI oraz „Expert in Implant Dentistry” DGOI. Członkostwo w licznych organizacjach (Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne PSI-DGOI-ICOI, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI, Niemieckie Towarzystwo Implantologii Stomatologicznej DGOI (Deutsche Gesellschaft fuer Orale Implantologie), Międzynarodowy Kongres Implantologów Stomatologicznych ICOI (The International Congress of Oral Implantologists) dowodzi kwalifikacji oraz wybitnych osiągnięć Dariusza Pitucha w dziedzinie implantologii. Doktor Pituch, pomimo posiadania licznych osiągnięć i tytułów, stale kształci się w swojej dziedzinie, zdobywając nowe umiejętności na całym świecie. Od 1998 roku prowadzi, wraz z żoną Agatą, jedną z najlepszych i najdoskonalej wyposażonych klinik stomatologicznych w regionie lubelskim, ADP CLINIC, w której istnieje możliwość wykorzystania najnowocześniejszego i najwyższej klasy sprzętu stomatologicznego. Szczególne miejsce w zakresie wykonywanych zabiegów zajmują odbudowa utraconej kości za pomocą przeszczepów kości własnej i allogennej, oraz zastosowanie szpiku kostnego i czynników wzrostu. Ta innowacyjna metoda stosowana jest w Polsce w ramach współpracy z Zakładem Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Codzienną praktyką doktora Pitucha są również zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej, stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.

Wszystkie wykłady