Prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski

Prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski

Biografia

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w roku 1989 uzyskał dyplom lekarza, a w 1992 lekarza stomatologa. Po studiach przez 8 lat pracował w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej jako asystent i adiunkt. Specjalista I stopnia ze stomatologii ogólnej, II stopnia z protetyki stomatologicznej. W 1996 roku obronił wyróżnioną pracę doktorską pt. „Badania wybranych funkcji granulocytów obojętnochłonnych (PMN) krwi obwodowej, składników dopełniacza i przeciwciał u osób ze stomatopatią protetyczną powikłaną kandydiazą”. W 2013 roku na podstawie rozprawy pt. „Ocena siły retencji wybranych rodzajów koron podwójnych” uzyskał stopień doktora habilitowanego. Wiedzę zawodową zdobywał w kraju i za granicą, we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i USA. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i wystąpień na zjazdach i konferencjach krajowych i zagranicznych, monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, która ukazała się w 2010 roku i współautorem wydawnictw „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem” oraz „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”. Za działalność naukową otrzymał szereg nagród, m. innymi I i III nagrodę Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, trzykrotnie nagrodę Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku. Monografia „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” została wyróżniona w 2011 roku nagrodą Ministra Zdrowia, a w 2012 roku ukazało się jej tłumaczenie na język rosyjski. Trzykrotny laureat prestiżowej nagrody Tytani Implantologii. Dr Jan Pietruski od 1999 roku prowadzi w Polsce i za granicą szkolenia dla stomatologów. Dotyczą one zagadnień związanych z protetyką stomatologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dużych rekonstrukcji protetycznych, zaburzeń zwarcia i estetyki. Jest członkiem założycielem i prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, v-ce prezesem podlaskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, członkiem Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów.

Wszystkie wykłady