Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak

Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak

Biografia

Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Tytuł naukowy Profesora zwyczajnego otrzymała w 2015 roku. Od 2008 roku kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM we Wrocławiu. W latach 2012-2016 Prezes Oddziału Dolnośląskiego PTS. Od 2017 Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od 2014 specjalista wojewódzki na terenie Dolnego Śląska w dziedzinie chirurgia stomatologiczna. Autorka ponad 200 publikacji opublikowanych w czasopismach lub materiałach zjazdowych w języku PL i ENG. Jest redaktorem i/lub współredaktorem 5 książek w języku polskim i angielskim. Była kierownikiem i współwykonawcą w sumie 38 projektów badawczych, w tym 1 unijnego oraz 12 prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów naukowych. Jest współautorem patentu RP P-381204 na temat „Sposób hodowli pierwotnej ludzkich fibroblastów”. Wygłosiła ponad 150 referatów w języku polskim i angielskim. Była Przewodniczącą Narodowego Komitetu Naukowego konferencji Światowej Federacji Dentystycznej FDI 2016. Członek Komitetu Edukacyjnego i Zespołu Organizacyjnego Kongresu Światowej Federacji Dentystycznej (FDI).

Wszystkie wykłady