Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange

Biografia

Studia na Uniwersytecie Friedrich-Schiller w Jenie (Niemcy). 1993-1996 pracownik w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu Friedrich-Schiller w Jenie (Niemcy). Od 2004 Kierownik Polikliniki Ortodoncji Ernst-Moritz-Arndt Uniwersytet Greifswaldzie w Niemczech. Od października 2011 dyrektor Polikliniki Ortodoncji na Uniwersytecie w Dreźnie, w Niemczech. Od 2010 współpraca z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. W 2013 uzyskał tytuł naukowy Profesora nadany przez Prezydenta RP. Autor ponad 220 publikacji w międzynarodowych periodykach naukowych (PubMed), redaktor 12 książek naukowych oraz 10 patentów. Kierownik i współwykonawca w sumie 17 projektów badawczych o łącznej sumie 3 000 000€.

Wszystkie wykłady