Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska

Biografia

Kierownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Autorka: – ponad 150 publikacji naukowych i ponad 70 doniesień zjazdowych, za które była 12 razy nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne – współautorka monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” i „Regeneracja tkanek przyzębia”, za które autorzy otrzymali nagrody dydaktyczne Ministra Zdrowia – autorka rozdziałów w książkach: „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem”, „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia” i „Choroby przewodu pokarmowego”. Wchodziła/wchodzi w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: „BMC Oral Health”, „Magazyn Stomatologiczny”, „e – Dentico” i „Stomatologia Estetyczna” i „Journal of Stomatology”.

Wszystkie wykłady